Управление на събития

Ние вдъхновяваме вашето събитие и го правим, така че да постигнете по-лесно бизнес целите си.

Няма значение на кой етап от процеса на планиране на вашето събитие се намирате – винаги можем да се включим и да ви помогнем с управлението на различните компоненти, така че да постигнем заедно ефектен резултат. Ние предлагаме:


Консултация за създаване на цялостна концепция и визия на събитието

Изготвяне на бюджет и контрол на разходите

Съвети за избор на локация

Координация на изпълнители и участници в събитието

Изготвяне на план за действие, график и програма

Реализация и управление на място

Управление на маркетинга

Рекламна кампания

Отчитане на цели и резултати от събитието


Нашата цел е да създадем контрол и качество, за перфектно изпълнен проект.

Потърсете ни още в началото на вашето планиране! За да сте сигурни, че събитието ще премине гладко – от изготвяне на концепцията до цялостното и изпълнение.